Simuleringar stöttar SUM

Att simulera i en virtuell värld är både enklare och billigare än att göra samma saker i produktionsmiljö. I SUM-projektet ska det därför göras tester i en virtuell gruva, parallellt med skarpa försök i testgruvan Konsuln i Kiruna.

3D-modell över testgruvan Konsuln i Kiruna

— I den virtuella gruvan kan vi prova hypoteser både före, under tiden och efter de skarpa testerna. Simuleringar har sina begränsningar, men med ett nära samarbete med testerna i Konsuln, ska vi kunna leverera bra data till SUM. Vi har jobbat på liknande sätt under många år i LKAB, säger Kjell-Ove Mickelsson, senior ingenjör på Marknad- och teknikenheten, LKAB.
I närtid ska man med hjälp av modeller kunna simulera och analysera olika förslag som stöttar övriga delar i SUM. På längre sikt är målet att få fram metoder och stabila verktyg för att enkelt samla in och kombinera olika data i en virtuell miljö, oberoende av hårdvara och lagringsplats.

Alla parter involveras
I den virtuella gruvan kan olika leverantörers system kopplas in, vissa data kan komma att hämtas från styrcentralen, kanske byggs en digital tvilling av Konsuln.

LKAB:s samarbetspartner i SUM; ABB, Combitech, Epiroc och Volvokoncernen, involveras allt eftersom projektet fortskrider.
— ABB levererar redan idag styrsystem och simulatorplattformar till LKAB som skulle kunna användas i den virtuella gruvan. Från Combitech tar vi in erfarenhet kring integration av modeller och simulering av komplexa system. Och om vi till exempel vill simulera att en Epiroc-lastare ska kommunicera med en lastbil från Volvo så behöver modeller av respektive fordon vara med. Det är bara våra partner som har kunskap om hur just deras fordon fungerar, säger Combitechs Henric Andersson, projektledare för virtuell gruva.

Virtuella gruvan bygger kunskap
Utgångspunkten för den virtuella miljön är det geometriska utseendet av gruvan, ofta visualiserat i 4D-modeller. Genom att lägga på ”lager” av exempelvis vägar, kontor, el, ventilation och hur fordon rör sig bygger man en bild att utgå ifrån. Beroende på vilken fråga som ställs, kan olika scenarier testas och analyseras, allt ifrån hur rök förflyttar sig vid en eventuell brand till hur breda vägarna under jord måste vara för att två lastbilar ska kunna mötas i ett effektivt transportsystem.
— En enkel liknelse är hur du gör innan du reser någonstans för första gången. Då går du kanske in på Google Street View och ser dig om, testar att följa olika vägar, hur du tar dig från hotellet till stranden eller hur grannhuset ser ut. Du bygger kunskap och drar slutsatser, som du sedan har med dig när du är på plats i verkligheten. Ungefär så fungerar det med den virtuella gruvan också, säger Henric Andersson.