SUM-projektet fortsätter

Den pågående pandemin påverkar LKAB på olika sätt. SUM-projektet fortgår dock i mångt och mycket enligt plan. Två viktiga händelser under mars månad var Energimyndighetens finansiella stöd till projektet samt coronavirusets utbrott som påverkat bland annat resandet inom projektet.

​— Att vi nu har fått finansiellt stöd från Energimyndigheten är mycket glädjande och visar med önskad tydlighet även för omvärlden att projektet är viktigt både för klimatet och teknikomställningen men också för Sverige som industrination, säger Markus Petäjäniemi, direktör för Marknad och teknik på LKAB och SUM:s projektägare.

Två män står vid en stor skärm i ett kontor.
Arvid Åhrberg, LKAB och Johan Olsson, ABB, vid ett så kallat ”Collaboration table” i Konsulns projektkontor i Kiruna. Foto: Christer Öbohm.

Fortsatt ortdrivning och öppningsborrning i testgruvan Konsuln i Kiruna

I Konsuln pågår fortsatt ortdrivning på flera nivåer. Ortdrivning på nivå 536 är tillfälligt pausad eftersom man ser över vilken layouten som är bäst lämpad för framtida testningar av autonoma fordon under jord.

Epirocs Easer L, en för LKAB ny öppningsborrigg, sattes i drift i Konsuln under hösten 2019 och har hittills borrat sju borrhål, alla omkring femtio meter långa. 

Illustration över hur långt ortdrivning genomförts på en av nivåerna i testgruvan Konsuln.
Testgruvan i Konsuln, ortdrivning på nivå 486.

Reviderad testplan för automation, autonomi och koldioxidfria transporter

— Utifrån på styrgruppen beslutad systemstruktur för SUM och Konsuln har vi tagit fram en reviderad testplan för automation, autonomi och CO2-fria transporter. Vidare tar vi nästa steg i utvecklingen av allianssamarbetet för att vässa samverkan och tydliggöra rollerna för bästa möjliga framfart, säger Mike Lowther, ansvarig för testgruvan Konsuln.

Mine Operations Control växer fram

I projektkontoren strax bredvid infarten till Konsulngruvan fortsätter installationen av Mine Operations Control (MOC). Med nyaste tekniken från ABB är ambitionen att allt som händer i testgruvan ska passera, planeras eller styras härifrån. Tanken är att utbilda operatörer i den nya tekniken, inledningsvis operatörer utlånade från Kirunagruvan och fortsättningsvis även operatörer från Malmberget och Svappavaara. I nära anslutning till MOC kommer även nya arbetssätt att testas och utvärderas, med stöd från delprojektet Människa och förändring.
— Det här är en bra möjlighet att prova hur både teknik och kreativa utformningar av fysiska rum kan hjälpa oss att arbeta mer effektivt i våra framtida underjordsgruvor, säger AnnChristine Lindgren, sektionschef för HR Shared Services och projektledare för Människa och förändring i SUM.