En ny typ av lastmaskin till Kiruna för tester inom SUM-projektet

SUM står för Sustainable Underground Mining. Projektet är ett kollaborativt utvecklingsprojekt mellan LKAB, ABB, Epiroc, Volvokoncernen och Combitech för att utveckla framtida teknologier och system till LKAB’s gruvor. Några av målen är automation och koldioxidfri produktion.

Ett steg mot detta blir att introducera Epirocs 18 tons lastmaskin ST 18 i Kiruna. För att kunna starta så tidigt som möjligt är den första maskinen dieseldriven men kommer så snart som möjligt att bytas ut mot en batteridriven modell. Den utrustas nu enligt LKAB-standard för kommunikation, skopvåg, WOLIS och automatiskt brandsläckningssystem.

Till att börja med kommer flera förare, liksom Epirocs servicepersonal, att utbildas på maskinen eftersom den inte funnits i Sverige tidigare. Under sommaren 2020 kommer den att köras manuellt för att förarna ska kunna bekanta sig med maskinens egenskaper. Senare under hösten planeras den att köras semi-autonomt i ett befintligt produktionsområde. Här ska även automatisk skopfyllnad utvecklas och testas så att maskinen på lite sikt kan köras helt autonomt.

Under tiden förbereds testgruvan i Konsuln i Kiruna för kommande testverksamhet i syfte att utveckla säkra, helt autonoma, koldioxidfria produktionssystem med blandtrafik (autonoma- och manuella fordon trafikerar samma områden).

Testplanen är tänkt att utföras i steg med ökande komplexitetsgrad enligt nedan:

  1. Semi-autonom lastning till störtschakt (som idag men med ny maskintyp)
  2. Autonom lastning (med automatisk skopfyllnad) till störtschakt
  3. Autonom lastning till autonom truck som tömmer i störtschakt
  4. Autonom lastning till manuell truck (blandtrafik)