Framtidens gruvbrytning kräver nya tankesätt

I LKAB:s verksamheter pågår ständig utveckling. Med en digitaliserad och autonom gruvbrytning i sikte är testverksamheten i Konsuln i Kiruna en viktig beståndsdel för att nå målen om ökad produktivitet, bättre och säkrar arbetsflöden och en miljömässigt hållbar gruva.

Kontor med stora skärmar och två personer som arbetar
I Konsulns projektkontor i Kiruna testas nya, smartare arbetssätt inför framtidens gruvbrytning. Foto: Fredric Alm.

Det som testas i Konsuln implementeras stegvis och ibland parallellt i ordinarie gruvverksamhet. Inledningsvis är det av geografiska skäl främst Kirunagruvans personal och processer som interagerar med Konsuln, men även underjordsverksamheten i Malmberget närmar sig utvecklingsprojektet.

Under hösten 2020 har en lastmaskin från Epiroc testats i skarp produktion i Kirunagruvan. Den autonoma styrningen av Epirocmaskinen har skötts från styrcentralen under jord. Resultatet verkar positivt, men utvärdering pågår. Samtidigt har Sandviks egna styrsystem testats på befintliga Sandvikmaskiner. Även dessa styrs autonomt, och för första gången har flera lastare också lossat råmalm i samma bergsschakt och därmed korsat varandras körvägar, något som är ganska unikt.

– När vi jobbar tillsammans blir resultatet bäst. Mina medarbetare känner stolthet över att delta i framtidsprojekt och kommer med värdefulla synpunkter vilket bygger engagemang. Och bara en sådan sak att vi har servicepersonal från två stora gruvmaskinsleverantörer som jobbar sida vid sida – det hade inte hänt om vi inte hade varit partners. Nästa steg är att ha en Epiroc- och en Sandvikmaskin som körs autonomt i samma område, säger Nils Stenberg, gruvchef i Kiruna.

Med digitalisering kommer nya verktyg som underlättar vardagen och gör jobbet säkrare. Med ett väl utbyggt wifi-nät under jord och mobiltelefoner till all produktionspersonal har grunden lagts.
– Att minska slöserier är viktigt för att kunna jobba effektivt och här är ”rätt information i rätt tid till rätt mottagare” en gemensam målbild. Mobilen kommer att vara ett bra hjälpmedel för att nå dit, säger Nils Stenberg.

Att förändra beteenden är en långt större utmaning än att plocka in nya maskiner i gruvan, det är alla inblandade överens om. Nya, smartare arbetssätt stöds bland annat av tester i MOC:en (Mine Operations Control) i Konsulns projektkontor.
– En av de största utmaningarna är att bygga nytt från noll. Vi ska inte kopiera sådant som redan finns utan välkomna, analysera och prova helt nya idéer och lösningar. Det baseras på tillit, att människor interagerar och att vi bygger ett team, vilket inte är lätt i vanliga fall och som nu försvåras av den pågående pandemin. Det är ingen enkel sak vi gör för att ställa om till framtidens gruvbrytning, men vi kommer att klara det, säger Mike Lowther, avdelningschef för Konsulngruvan i Kiruna.

Man vid liggande "touch-screen"
Jorge Garcia Recio, trainee i LKAB:s testgruva i Konsuln. Foto: Fredric Alm.