Roadmap

SUM står för Sustainable Underground Mining. Målsättningen är att sätta en helt ny världsstandard för hållbar gruvbrytning på stora djup.

Arbetet är indelat i flera faser:

  • Anläggning och färdigställande av testgruva och uppstart av pilotförsök, 2018–2020.
  • Utveckla och testa olika lösningar inom bland annat autonomi, elektrifiering, digitalisering, platsoberoende kontrollrum, sensorer och positionering, energioptimering samt etablera en virtuell gruva, 2020-2022
  • Nya lösningar förs successivt in i LKAB:s produktion och beslut tas om framtida gruvbrytning i industriell skala, 2022–2030.
  • Ny världsstandard för hållbar gruvbrytning djupare ner i LKAB:s gruvor, 2030–2060.

Under första fasen kartläggs förutsättningarna, testgruvorna anläggs i LKAB:s underjordsgruvor och beslutsunderlag för framtida huvudnivåer tas fram.

Efter 2030 ska LKAB stå redo att bryta järnmalm djupare ner i gruvorna i Kiruna och Malmberget. Det förutsätter att beslut fattas i mitten på 2020-talet för en av Sveriges största industriinvesteringar någonsin. I fas två och tre fortsätter utvecklingsarbetet och målet under perioden är att beslut ska fattas om val av nya metoder och tekniska lösningar. När beslut finns om hur framtidens gruvbrytning ska se ut startar bygget av nya produktionssystem i industriell skala djupare ner i gruvorna.

I tredje och sista fasen ska en ny världsstandard vara satt för hållbar gruvbrytning på stora djup, där svensk industri lett innovationerna i ett långsiktigt, öppet och transparent partnerskap.