Roadmap

Tillsammans har LKAB, ABB, Epiroc, Combitech och Volvokoncernen inlett ett djupgående samarbete, SUM, under sommaren 2018. SUM står för Sustainable Underground Mining. Målsättningen är att sätta en helt ny världsstandard för hållbar gruvbrytning på stora djup.

Arbetet är indelat i tre faser:

  • Anläggning av testgruva och uppstart av pilotförsök, 2018–2022.
  • Beslut om framtida huvudnivåer och anläggning i industriell skala, 2022–2030.
  • Ny världsstandard för hållbar gruvbrytning djupare ner i LKAB:s underjordsgruvor, 2030–2060.

Under första fasen kartläggs förutsättningarna, testgruvorna anläggs i LKAB:s underjordsgruvor i Kiruna och Malmberget och beslutsunderlag för framtida huvudnivåer tas fram.

Efter 2030 ska LKAB stå redo att bryta järnmalm djupare ner i gruvorna i Kiruna och Malmberget. Det förutsätter att beslut fattas i mitten på 2020-talet för en av Sveriges största industriinvesteringar någonsin. I fas två är målet att beslut ska fattas om att bygga nya huvudnivåer djupare ner i LKAB:s gruvor med nya metoder och tekniska lösningar. När beslut finns om hur framtidens gruvbrytning ska se ut startar bygget av nya huvudnivåer i industriell skala djupare ner i gruvorna.

I tredje och sista fasen ska en ny världsstandard vara satt för hållbar gruvbrytning på stora djup, där svensk industri lett innovationerna i ett långsiktigt, öppet och transparent partnerskap.